юли 21, 2024

Е-здраве за вашето семейство

Финансиран от Sirma Venture Lab български стартъп отчете резултати от мобилното си приложение за проследяване на антибиотичната резистентност

Проектите са насочени към предотвратяване на антибиотичната резистентност, както и по-ефективно управление на човешките ресурси и правните отдели

 

Два български стартъпа – софтуерното решение за човешки ресурси и правни услуги WHISP и разработчикът на приложение за превенция на антибиотичната резистентност AskTheCP представиха резултати от своята дейност на провелия се на 13 юни демонстрационен ден на акселератора за стартиращи фирми Sirma Venture Lab. На събитието присъстваха както екипите на двете компании, така и потенциални доставчици на услуги, инвеститори, бизнес ангели и представители на партньорите в акселератора – Сирма и Innovation Capital.

“Удовлетворени сме от съвместната работа между Сирма като технологичен партньор и екипите на селектираните през акселератора стартиращи компании. Приветстваме и подкрепяме желаещите да инвестират в тези две перспективни компании, заради постигнатите резултати за този кратък период, а и безспорния потенциал на техните продукти“ – коментира Йордан Недев, Финансов директор на Сирма.

В рамките на събитието екипите на двете дружества представиха развитието на своите проекти за близо едногодишен период от тяхното основаване и получиха обратна връзка от утвърдени бизнеси и консултанти.

AskTheCP

със своето приложение AMIRA адресира наболелия в световен мащаб проблем, свързан с бързото нарастване на антибиотичната резистентност. Очакванията са към 2050 г., тя да доведе до ситуация, в която антибиотиците не са ефективни за назначените лечения на инфекции, които към днешна дата успешно се лекуват. Това е едно от най-големите предизвикателства пред здравеопазването в момента и българският стартъп се опитва да предложи пълноценно решение.

В България липсва мониторинг и контрол върху назначените антибиотици за лечение на заболявания. Екипът на AMIRA цели да съхрани ефективността на съществуващите антибиотици, да се увеличи продължителността на тяхното ефективно използване от организма и да се предотврати възникването на антибиотична резистентност (АБР).

Стартъпът разработва мобилно приложение за проследяване на антибиотичната употреба, който подобрява резултатите от лечението с антибиотици и спестява средства на болниците. В неговата основа е т.нар. еvidence based medical algorithm за вземане на решения, чрез който се събират ключови данни, относно ефективността и безопасността на антибиотиците и динамиката на АБР. Технологията позволява персонализация не само спрямо пациента, на който е назначен антибиотикът, а и към конкретното болнично заведение. Софтуерът играе ролята на съветваща система, в която алгоритъмът изпълнява многостъпкова верификация преди да се предложи възможно решение на лекаря.

В момента две български болници тестват мобилното приложение, а два университета го подкрепят. Продуктът има две награди от Intel за потенциал за интегриране на изкуствен интелект. На този етап стартъпът е привлякъл финансиране от 100 хиляди евро и е постигнал предварителен договор с голяма окръжна болница за пилотен тест. Предстои му довършване на софтуера, интегриране на данните с AI алгоритъм, както и разширяване на пазарния дял в България.

WHISP

помага на HR и правните отдели да спестяват време и ресурси, необходими при организацията на глобалното преместване на наети служители. Продуктът включва набор от инструменти, чрез които се управлява документооборотът, съпътстващ преместването на даден човек от една в друга държава, като това се извършва по най-лесния и законово съответстващ начин.

Близо година след създаването си, стартъпът има сключени договори с шест корпоративни и над 120 индивидуални клиенти. Услугите на WHISP са предназначени главно за българския пазар. Има реализирани и единични проекти в Гърция и Италия. До момента в стартъпа са вложени общо 75 хиляди евро, като компанията е постигнала приходи, които са 12 пъти по-големи от тези инвестиции.