юни 19, 2024

Е-здраве за вашето семейство

Орнитозна пневмония

Орнитозната пневмония се причинява от вируса на орнитозата. Носители на този вирус са гълъбите, кокошките и други видове домашни птици. Вирусът се излъчва с изпражненията на птиците и оттам с праха се инхалира от човека.

Боледуват най-често птицегледачи и други хора, които имат контакт с птици. Установено е, че съдържащата вируса прах може да се разнася на значително разстояние. Така се обяснява боледуването от орнитоза на хора, които не са били в контакт с птици.
Орнитозната пневмония, както и другите вирусни пневмонии, се характеризира с интерстициалния характер на възпалението.
След инкубационен период от 6 до 14 дни болестта започва остро, с повишаване на температурата до 39-40 градуса. Болните се оплкават от главоболие, разбитост, болки в мускулите на гръдния кош и крайниците. Появява се суха кашлица с усещане на парене зад гръдната кост, по-късно се изваждат малко количество слузни храчки.

Физикалното изследване на белите дробове дава подобно на другите вирусни пневмонии оскъдни данни. При рентгеновото изследване се откриват линейни или мрежовидни засенчвания или инфилтрати с различна големина и форма. Често се наблюдава левкопения. РУЕ е умерено ускорена. Фебрилното състояние продължава обикновено 6-10 дни, след което температурата спада литично в течение на 2-3 дни. Реконвалесценцията може да продължи дълго време. При съмнение за орнитозна пневмония диагнозата се поставя чрез изолиране на вируса от храчките или чрез серологична реакция за свързване на комплемента.
В някои случаи от орнитозна пневмония става позитивиране на серологичните реакции за сифилис. Тогава се говори за Васерман- положителна вирусна пневмония.