Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, както и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

„СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.